Disclaimer voor www.interieurenverf.nl

Past + Present B.V., hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.interieurenverf.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Past + Present B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Past + Present B.V. spant zich in om de inhoud van www.interieurenverf.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.interieurenverf.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Past + Present B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.interieurenverf.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Past + Present B.V..Voor op www.interieurenverf.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Past + Present B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Past + Present B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Past + Present B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Interieurenverf.nl

Interieurenverf.nl | Past & present meets Jill & Co

© 2010 - 2024 Interieurenverf.nl | Past + Present meets Jill & Co | sitemap | rss